Hammelburg Software Consultancy draagt graag een steentje bij aan de maatschappij
Ondernemen doet u niet
alleen voor uzelf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samen het beste resultaat behalen.

Dat staat bij Hammelburg Software Consultancy voorop. Dat betekent meer dan alleen een zakelijke successen. Ondernemen doen wij niet alleen en zeker niet uitsluitend voor onszelf. Een steentje bijdragen bij aan de maatschappij is dan ook vanzelfsprekend, onder meer door betrokken te zijn bij onderstaande projecten.

bekijk de MVO-projecten

Samenwerking Algemene Sport Vereniging Bredius (ASVB): handboogschietclub

Hammelburg Software Consultancy heeft eind 2014 in samenwerking met de Algemene Sport Vereniging Bredius (ASVB) in Woerden de aanzet gegeven voor het oprichten van een handboogschietclub voor mensen met een beperking. De voornaamste doelstelling van de ASVB is om mensen met en zonder beperking dichter bij elkaar te brengen door gezamenlijke activiteiten.

Het bleek namelijk dat sommige van de schutters meer begeleiding nodig hadden dan bij de reguliere schietclub van ASVB geboden werd. Ook zijn deze mensen door hun lidmaatschap van de reguliere sportclub verplicht jaarlijks een voorgeschreven bijdrage aan de Nederlandse Handboog Bond te leveren. Dit is ook een flinke aanslag op hun persoonsgebonden budget (PGB), terwijl ze nooit aan de wedstrijden van de NHB deelnemen.

Hammelburg Software Consultancy heeft toen voor de uitbreiding van de activiteiten van de ASVB een bedrag gefourneerd voor extra zaalhuur en het opzetten van een ‘woonkamer-achtige’ omgeving. Hierin voelen de schutters zich geborgen. In deze ruimte kan ‘als vanzelf’ voldoende toezicht gehouden worden om ze veilig met een pijl en boog om te kunnen laten gaan.

Ondernemen doe je niet alleen en uitsluitend voor jezelf, tenminste, dat vindt Hammelburg Software Consultancy

Samenwerking ASVB: rolstoelhockeyers

Eind 2015 bleek een significant aantal rolstoelhockeyers zich niet meer thuis te voelen bij de hockeyclub waarbij ze op dat moment waren aangesloten. Ze zochten een mogelijkheid om in een omgeving hun sport te kunnen beoefenen die meer op hockeyers met een beperking is ingericht.

Hammelburg Software Consultancy heeft toen in samenwerking met de ASVB wederom de oprichting van een nieuwe activiteit binnen de vereniging (financieel) ondersteund en gezorgd dat er een geschikte trainingslocatie kon worden gehuurd. Tevens zorgden zij ervoor dat er T-shirts beschikbaar waren voor de teamleden en dat er eventueel extra of speciaal aangepast materiaal kon worden aangeschaft.

 

Voor het realiseren deze activiteiten is Henk de bestuursvergaderingen van den ASVB gaan bijwonen. Sinds februari 2017 is hij aangetreden als de nieuwe voorzitter van deze vereniging.

Hammelburg Software Consultancy draagt de Algemene Sport Vereniging Bredius (ASVB) een warm hart toe

Triade in Flevoland: vereenzaming

In 2016 bleek dat er in de gesloten woonkernen van Triade in Flevoland een aantal cliënten met een ernstige (veelal aan autisme gerelateerde) beperking te maken had met extra problemen. Deze problemen waren terug te voeren op vereenzaming. Deze cliënten zitten vaak hele dagen alleen op hun kamer en houden zich dan uitsluitend bezig met computergames.

Op verzoek van de geneesheer-directeur (een arts voor verstandelijk gehandicapten) heeft Hammelburg Software Consultancy samen met haar het opzetten van een ‘game-clubje’ ondersteund, mede door de aanschaf van een aantal gamecomputers. Het voordeel van zo’n clubje is dat deze cliënten nu gezamenlijk kunnen gamen met een aantal gelijkgestemden (van vergelijkbaar sociaal en intellectueel niveau). Op deze manier hebben zij in ieder geval nog enig sociaal contact. Omdat ze hier graag aan deelnemen is het ook een mooi middel om ze aan te spreken op het verbeteren van hun maatschappelijk gewenst gedrag (iets waarin deze doelgroep niet uitblinkt).

Fractiemedewerker STERK Woerden

Sinds kort is Henk fractiemedewerker voor de gemeenteraadsfractie van een lokale partij in Woerden: STERK Woerden. In de gemeenteraadsvergadering van februari 2017 is hij ingezworen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met Hammelburg Software Consultancy uit Woerden.
  • Procesverbetering van uw bedrijf Hammelburg Software Consultancy in Woerden
  • Procesanalyse van Hammelburg Software Consultancy in Woerden
  • Procesverbetering van uw bedrijf Hammelburg Software Consultancy in Woerden
  • Procesverbetering van uw bedrijf Hammelburg Software Consultancy in Woerden
  • Procesverbetering van uw bedrijf Hammelburg Software Consultancy in Woerden
Procesanalyse van Hammelburg Software Consultancy in Woerden Procesanalyse van Hammelburg Software Consultancy in Woerden Procesanalyse van Hammelburg Software Consultancy in Woerden Procesanalyse van Hammelburg Software Consultancy in Woerden