Procesanalyse van Hammelburg Software Consultancy in Woerden
Bewust van uw keten,
komt u samen vooruit

Daadkrachtige communicatie door regie op processen

Ideeën zijn er voldoende. Gewoontedieren ook. Bedrijven vinden het vaak moeilijk om processen die ze ‘gewoonweg altijd al zo gedaan hebben’ aan te passen. Het gevolg? Een weg naar branden blussen en beren op de weg. De oplossing? Strategisch denken met procesregisseur Henk Hammelburg.

 • Procesverbetering van uw bedrijf Hammelburg Software Consultancy in Woerden
 • Procesanalyse van Hammelburg Software Consultancy in Woerden
 • Procesverbetering van uw bedrijf Hammelburg Software Consultancy in Woerden
 • Procesverbetering van uw bedrijf Hammelburg Software Consultancy in Woerden
 • Procesverbetering van uw bedrijf Hammelburg Software Consultancy in Woerden

Wat wilt u bereiken met uw bedrijf?

De lat hoog leggen is vaak het probleem niet. 
De weg daar naartoe, daar kunt u wellicht wel wat hulp bij gebruiken van een procesregisseur.

Ketenbeheer van Hammelburg Sofware Consultancy in Woerden Ketenbeheer van Hammelburg Sofware Consultancy in Woerden Ketenbeheer van Hammelburg Sofware Consultancy in Woerden Ketenbeheer van Hammelburg Sofware Consultancy in Woerden

Wat wilt u bereiken met uw bedrijf?

De hoge lat is vaak het probleem niet. 
De weg daar naartoe, daar kunt u wellicht wel wat hulp bij gebruiken van een procesbegeleider.

Procesanalyse van Hammelburg Software Consultancy in Woerden

Hoe behalen we samen het beste resultaat?

Analyseren van (bestaande) processen en systemen en het zo nodig formuleren van verbetervoorstellen:

 • ordenen en aanpassen van processen met behulp van BPMN- en use-cases. Het verbinden van verschillende deelnemers in een informatieketen door het opstellen, vergelijken en beoordelen van deze processen aan de hand van use-cases, UML-diagrammen en de bijbehorende (technische) inrichting.

Focus op veiligheid:

 • omdat cybersecurity een steeds belangrijker onderdeel wordt voor het goed functioneren van informatieketens worden seucrity-aspecten al vanaf de tekentafel in de procesen, procedures en werkzijzen ingebed.


Ketenregie  

Het ontwerpen van logische modellen en oplossigen waarmee invulling kan worden geven aan de uitkomsten van de uitgevoerde business- en requirementsanalyses. 

Procesanalyse van Hammelburg Software Consultancy in Woerden

Om de aansluiting van logische processen op de technische infrastructuur en middelen te kunnen realiseren is het noodzakelijk een solide brug te slaan tussen de business en de ICT. Ik kan deze brug voor u zijn.                                                                                                               

Verzamelen, analyseren en SMART maken

van requirements en impact-analyses:

 • door middel van desk-research, interviews en workshops
 • door middel van fit-gap analyses
   

Functies per component samenbrengen 

En onderlinge afhankelijkheden beschrijven en met elkaar verbinden:

 • door de werking van verschillende (ICT-)componenten in een informatieketen op een begrijpelijke (niet-technische) manier te beschrijven.

Requirements engineering is onontbeerlijk

Wat is daadwerkelijk het probleem en hoe kan dit het beste worden opgelost? Dat is de belangrijkste factor bij requirements engineering. We stellen de eisen en de wensen (requirements) samen met u en uw ketenpartners vast. De wensen en eisen kunnen namelijk tegenstrijdig zijn met elkaar en veranderen wellicht in de loop van de tijd. Zeker als het oplossen van de problemen een langlopend project is. Lees meer over mijn ervaring.


Hoe gaat dit in zijn werk?

Met analyses, interviews en workshops proberen we samen de kernproblemen en knelpunten te achterhalen. Als we deze helder hebben, dan weet u zeker dat u aan het einde van de rit precies opgeleverd krijgt wat u voor de oplossing van uw problemen nodig heeft, zelfs als dat iets anders zou blijken te zijn dan u aanvankelijk verwacht had.

Requirements in 7 stappen

Afhankelijk van het proces en de organisatie kom ik tot ongeveer de volgende 7 stappen om uw resultaat te verbeteren.

 1. Samen met u de huidige situatie in kaart brengen
 2. Het doel van de verandering vaststellen door eisen en wensen te formuleren
 3. De verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie in kaart brengen
 4. Analyse en afstemming met alle belanghebbenden (stakeholders)
 5. Eisen en randvoorwaarden van de gewenste nieuwe oplossing opstellen
 6. Systeemmodellen ontwerpen (BPMN, use cases en UML)
 7. Behoeften valideren en controleren of voldaan is aan de oorspronkelijke doelen en behoeften van de belanghebbenden.

Een procesregisseur die werkt voor resultaat?